Zgodnie z podjętą przez Radę Rodziców decyzją, składka na ubezpieczenie uczniów naszej szkoły w Roku Szkolnym 2017-2018 wynosi 50 zł. Składkę prosimy wpłacać do 15 października 2017 roku. Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie jest dobrowolne. W tabeli poniżej przedstawiamy warunki ubezpieczenia.