Dnia 2 września 2019 roku rozpoczęliśmy NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 uroczystą Mszą świętą celebrowaną przez nowego proboszcza parafii rzymskokatolickiej Świętej Jadwigi Śląskiej w Pszczynie, księdza Rafała Październioka.
Następnie cała społeczność szkolna udała się na akademię. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego serdecznie przywitali: gości – Burmistrza Miasta Pszczyny p. Barbarę Sopot – Zembok, radną miasta Pszczyny p. Marcelinę Leki, przewodniczącego Rady Osiedla Pszczyna Stara Wieś p. Mariana Szwarca, ks. Rafała Październioka, Dyrekcję, grono pedagogiczne, społeczność uczniowską, pracowników szkoły, ale przede wszystkim pierwszoklasistów wraz z rodzicami. Ten dzień był dla  nich szczególny, albowiem po raz pierwszy przekroczyli mury tej jakże pięknej, starowiejskiej szkoły.
Złożono im serdeczne życzenia oraz wspaniałych sukcesów w nauce.

Ten dzień był również wyjątkowy, gdyż z dniem 1 września 2019 na mocy uchwały gminy Pszczyna został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 imienia Jana Pawła II w Pszczynie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Jana Pawła II oraz Publiczne Przedszkole nr 7, do tej pory funkcjonujące jako odrębne jednostki.
Przyszedł czas na … powakacyjne spotkanie z wychowawcami, no i niestety, na odpisanie planu lekcji na jutrzejszy, pierwszy dzień nauki.