EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH CKE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMATOR CKE

PRZYKŁADOWE ARKUSZE

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W 2020 R.