Dnia 2 listopada br., uczniowie klas siódmych oraz klas drugich oddziałów gimnazjalnych wzięli udział
w przedstawieniu „Dziady II” Adama Mickiewicza wystawionym w Teatrze Nowym w Zabrzu.
Sztuka klasycznie zobrazowała mentalność ludzi tamtych czasów, ich wyobrażenia o życiu i śmierci.
Spektakl był teatralną interpretacją istotnej lektury w szkole podstawowej oraz gimnazjum i z pewnością pomógł młodzieży zapamiętać fabułę, jak również najważniejszych bohaterów omawianych na lekcjach języka polskiego.