„Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. Igranie ze śmiercią”

Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień
pt. „Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. Igranie ze śmiercią”.
Zajęcia zostały  zorganizowane we współpracy z Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach sekcją Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej.

Godzinne zajęcia dla każdej z klas zawierały część teoretyczną, prezentującą informacje
na temat środków zastępczych, psychoaktywnych i dopalaczy oraz część praktyczną.
Uczniowie wykonując różne proste czynności (np. tor przeszkód, rysowanie, układanie wieży)
w alkogoglach i narkogoglach mogli na własnym  organizmie doświadczyć  trudności
w funkcjonowaniu pod wpływem tych substancji.

Celem warsztatów było podniesienie świadomości na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych wśród nastolatków, promowanie zdrowego stylu życia i umożliwienie dzieciom podejmowania świadomych decyzji dotyczących unikania uzależnień.

Zapraszamy do galerii aby obejrzeć zmagania uczniów.

Galeria zdjęć