Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

przedstawiam ważne terminy dotyczące najbliższych tygodni:

22.12.2020 – wigilie klasowe- spotkania online z wychowawcami w godz. 9:00-10:30;
23.12.2020- 1.01.2021- przerwa świąteczna (bez zajęć dydaktycznych)
04.01.2021- 15.01.2021- ferie zimowe

19.02.2021- zakończenie I semestru Roku Szkolnego 2020/2021 (zmiana terminu, o której informowałam w ubiegłym tygodniu)

20.01.2021- wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania
19.02.2021 – konferencja klasyfikacyjna za I semestr 2020/2021
16.02.2021- wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów.

W razie jakichś nieścisłości lub pytań proszę o informację.

Z wyrazami szacunku
Łączę pozdrowienia
Joanna Rozmus-Cader