Pomimo ograniczeń związanych z obecną z pandemią 30.01.2022 r. tradycyjnie wolontariusze, ludzie otwartych serc, wsparli już 30. Finał WOŚP 2022; tym razem pieniądze zbierano dla oddziału okulistyki dziecięcej w celu zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u najmłodszych.

Wśród tysięcy wolontariuszy także uczniowie oraz nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Pszczyny.
Sztab miejski znajdował się w Pszczyńskim Centrum Kultury
pod kierownictwem Pani Joanny Rozmus-Cader.
Z radością oznajmiamy, iż kwota ponad 72 tysiące wsparła akcję WOŚP.
Bardzo cieszymy się i dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam
w pięknej zimowej scenerii zakończyć kolejny finał.

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”.
Jan Paweł II