„Wielki Test z Niepodległości”

101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

100-lecie I powstania śląskiego

“Powstańcy, naprzód! Hej, w szeregi!
Na ramię broń, do boku stal!
Wytknięta droga! Odry brzegi!
W obronie staniem modrych fal.
Do walki, marsz, o świętą ziemię,
O święte chaty, święty siew,
O śląski lud, piastowskie plemię,
O serca polskie, polską krew!
Nie spoczniem aż ustąpi wróg,
Gdyż nas na bój prowadzi Bóg.”
(Fragment pieśni potocznie zwanej hymnem powstańczym – „Powstanie Śląskie roku 1919” sł. Emanuel Konstanty)

Już po raz piąty odbył się w naszej szkole konkurs sprawdzający wiedzę uczniów na temat  odzyskania  przez Polskę niepodległości,   a tym razem także wiedzę o  pierwszym powstaniu śląskim. Rok 2019 jest okrągłą rocznicą tego wydarzenia, dającego nadzieję Ślązakom na przyłączenie Górnego Śląska do Polski. W intelektualnych zmaganiach wzięli udział uczniowie klas: piątych, szóstych, siódmych i   ósmych. Test przygotowany został w dwóch wersjach- dla uczniów młodszych i starszych.  Wszyscy musieli poradzić sobie z pytaniami dotyczącymi  ważnych wydarzeń naszej trudnej historii.

Wyniki ogłoszone będą na akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.