Już po raz trzeci odbył się w naszej szkole konkurs dotyczący odzyskania  przez Polskę niepodległości w 1918 roku.  W tym roku, w związku z reorganizacją szkoły, wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjalnych, a także klas siódmych szkoły podstawowej.       Wszyscy musieli poradzić sobie z pytaniami dotyczącymi  okoliczności utraty państwa przez Polaków, a następnie z mozolną długą drogą odzyskiwania niepodległości. Postacią przewodnią testu był Józef Piłsudski,  ponieważ rok 2017 ogłoszony został rokiem tego bohatera, a jego zasługi dla Polski są bezsporne. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na akademii 10 listopada.

 Uczniowie  klas młodszych  „walczyli” w konkursie na najlepsze wykonanie pieśni patriotycznej. Laureaci uświetnią  akademię  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

dav