Dnia 7 czerwca br. dzieci Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie udały się do Instytutu Przemysłu Organicznego Oddziału w Pszczynie, ośrodka badawczego w Polsce,
specjalizującego się w dziedzinie chemii organicznej i przemysłu chemicznego.
Zapoznali się z nowymi technologiami, metodami produkcji oraz substancjami chemicznymi mające zastosowanie w różnych dziedzinach życia.

Zapraszamy do artykułu na pless.pl