„Nauka służy jedynie temu, by dać nam wyobrażenie o rozmiarach naszej niewiedzy”
(Lammenais)

Młodzież naszej szkoły wciąż nas pozytywnie zaskakuje. Corocznie bierze udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Głównymi założeniami konkursu to przede wszystkim:
a) rozbudzania i rozwijanie wszechstronnych zainteresowań wśród młodych,
b) umiejętność analizowania nietypowych zagadnień z różnych dziedzin wiedzy,
c) motywowanie do samodzielnego poszerzania swoich wiadomości,
d) podnoszenie poziomu wiedzy,
e) poszukiwanie, a jednocześnie promowanie młodzieży utalentowanej w rożnych dziedzinach nauki,
f) promowanie placówki oświatowej, a także nauczycieli przygotowującej młode pokolenie do wyzwań, do osiągania sukcesów edukacyjnych.

W Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych może wziąć udział każdy uczeń, jednakże do finału kwalifikują się tylko ci, którzy uzyskali co najmniej 85%.

Natomiast uczestnicy trzeciego stopnia mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty, spełniając następujące warunki:
1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia;
2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.
Powyższe wyjaśnienie jest tylko potwierdzenie, jak trudno uzyskać takie wyniki.
Niezmiernie miło nam oznajmić, iż laureatami zostali:
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego Iga Szweda, uczennica klasy VIII b oraz Jakub Szwarc, uczeń klasy VIII b Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Natomiast tytuł finalisty otrzymali: Olaf Durajczyk, uczeń klasy VII a Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, jak również Patryk Szafron, uczeń klasy VIII b Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki.

Nie byłoby tych wspaniałych rezultatów, gdyby nie pracowitość i obowiązkowość uczniów, zapał nauczycieli, ich potencjał dydaktyczny oraz wychowawczy, wsparcie dyrekcji w tak trudnych czasach związanych z m.in. pandemią  oraz niewątpliwie pomoc rodziców, którzy  emocjonalnie wspierali  swoje dzieci.