W załączniku przedstawiamy wykaz podręczników dla klas I-VI obowiązujących w roku szkolnym 2016-2017. Przypominamy, że podręczniki kupują jedynie klasy VI, dla pozostałych uczniów refundowane przez MEN- są w bibliotece szkolnej i zostaną uczniom wypożyczone na rok szkolny.

 

[download id=”988″]