Konkurs jest przeznaczony dla chętnych dzieci z kl. I-III

(udział mogą wziąć uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach logopedycznych)

Regulamin:

 1. Temat konkursu: „Szumi las”.
 2. Na konkurs należy przygotować pracę plastyczną związaną z tematyką lasu, rozwijającą mowę oraz wzbogacającą słownik, stymulującą wszystkie zmysły (wzrok, słuch węch, dotyk) z głoskami szeregu syczącego (S, Z, C, DZ) oraz szeregu szumiącego (SZ, Ż, CZ, DŻ).
 3. Format pracy: dowolny, technika: dowolna, praca płaska.
 4. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 5. TERMIN ODDAWANIA PRAC: do 19 grudnia (środa) br.
 6. Pracę należy oddać logopedzie lub w świetlicy szkolnej.
 7. Po oddaniu pracy logopeda przygotuje dla uczestników „Metryczki” do podpisania przez rodziców/opiekunów.
 8. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Krzyżu Wielkopolskim przy współudziale Wydawnictwa KOMLOGO.
 9. Szczegółowy regulamin dostępny na: www.komlogo.pl w zakładce Konkursy. Prace nie będą zwracane uczestnikom.

Miłej zabawy!!!                               

                                                                                              Logopeda Aleksandra Śliwka