Konkurs jest przeznaczony dla chętnych dzieci z kl. I-III

Temat konkursu: „Paronimy słowa dziwne, podobne, lecz całkiem inne”.

Czas trwania konkursu: od 28.10.2019 r. do 06.12.2019 r.

Celem konkursu jest:

– rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej,  wzbogacenie słownictwa
i umiejętności wypowiedzi,  rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,  inspiracja do zabawy słowem,  rozwijanie mowy, języka oraz słuchu fonemowego u dzieci.

Format pracy: A4.

Technika: dowolna, praca płaska.

Prace należy oddać logopedzie lub wychowawcy.

Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.

Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom.

W ramach Konkursu należy wymyślić słowa – paronimy np. mak – hak, kaczka-taczka czyli wyrazy o podobnym brzmieniu, ale innym znaczeniu i wykonać do nich ilustrację. Słowa mogą dotyczyć rzeczowników, czasowników, przymiotników. Paronimy mogą tworzyć co najmniej pary, ale mogą znaleźć się także trójki, czwórki, a nawet dłuższe ich zbiory.

Dostarczając pracę rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie, który dostępny jest na www.komlogo.pl (zakładka Konkursy).

                                                            Logopeda Aleksandra Śliwka