Biblioteka SP 3 zaprasza Czytelników do KLUBU RECENZENTA.

Członkiem klubu możesz zostać każdy z Was!

Wystarczy przygotować w  formie pisemnej krótkie omówienie (recenzję) przeczytanej książki  (nie będącej lekturą obowiązkową)

i dostarczyć ją bezpośrednio do biblioteki szkolnej lub przesłać pocztą elektroniczną

na adres: zolnier@interia.eu

Kilka uwag:

* recenzje nie powinny być zbyt długie;
*  nie mogą być skopiowane (np. z Internetu)
* każda recenzja musi zawierać Wasze dane (imię, nazwisko i klasa) oraz dane o książce

  (autor i tytuł).
Przygotowane przez Was opinie o książkach będą umieszczane na tablicy obok biblioteki.

Dla autora największej liczby wartościowych recenzji przewidziano nagrodę!!!