Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu oraz LKS Pszczyna zapraszają do udziału w XVI. Pszczyńskim Biegu “W Parku” dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się
w niedzielę 22 kwietnia 2018 roku.
Bieg organizowany od 16 lat na trwałe wpisał się do kalendarza imprez dla dzieci i młodzieży w naszym mieście.
Do biegu głównego na “sprinterskich” dystansach 1500m dla Kobiet i 3000m dla Mężczyzn zapraszamy wszystkich chętnych!

XVI Pszczyński Bieg “W Parku”

Termin i miejsce: niedziela 22 kwietnia 2018 roku, Aleja Główna w Parku Książęcym w Pszczynie k. hali sportowej MORiS , godz. 12:00

Organizatorzy: Urząd Miejski w Pszczynie
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
LKS Pszczyna

Program zawodów:
12:00 UROCZYSTE OTWARCIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
12:05 500m dziewczęta (rocz.2008 i mł.)
12:10 500m chłopcy (rocz.2008 i mł.)
12:15 500m dziewczęta (rocz.2007)
12:20 500m chłopcy (rocz.2007)
12:25 500m dziewczęta (rocz.2006)
12:30 750m chłopcy (rocz.2006)
12:35 750m dziewczęta (rocz.2005)
12:45 750m chłopcy (rocz.2005)
VII klasa SP i klasy gimnazjalne
12:55 750m – dziewczęta i chłopcy
( rocz. 2004/2003/2002)
BIEG OTWARTY
13:05 1500m kobiety
3000m mężczyźni

Zgłoszenia: MORiS 43 – 200 Pszczyna ul. Basztowa 4 tel. fax. 210 38 77, 664 748 103 e:mail moris@pszczyna.pl lub w dniu zawodów do godziny 11:30

Opłata startowa: nie pobieramy

Badania Lekarskie: obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia sportowca, za co odpowiedzialne są osoby zgłaszające zawodników lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającego na udział
w biegu – zgoda Rodziców

Ubezpieczenie: zgodnie z art. 52 Ust. z 18.01.1996r obowiązek
ubezpieczenia zawodników od NW należy do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem

Nagrody: Medale/puchary za zajęcie I – III miejsca.
Dyplomy: I – VI miejsce.
Nagrody lub upominki za zajęcie miejsca I – VI w każdej kategorii wiekowej w biegach indywidualnych.
Pierwszych 15 zawodników biegach I-III, IV,V otrzyma koszulki.
W kategorii klas VI, VII i PG oraz OPEN- 10.

Biuro zawodów: czynne w dniu zawodów do 11:30 przy Alei Głównej w Parku w Pszczynie obok hali sportowej MORiS

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Programie Minutowym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !