Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od poniedziałku 10 września.

Proszę o zapisywanie się uczniów w sekretariacie szkoły.

Cena 1 obiadu 2,70 zł.