Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE