ZASADY BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA UCZNIÓW

W SZKOLE NA CZAS REŻIMU SANITARNEGO:

KLASY I – III

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły na 7:45 i wchodzą wyłącznie wejściem głównym. Po przebraniu się w szatni idą bezpośrednio do swojej klasy.
 2. Każdy uczeń ma mieś w szafce szkolnej dwie zapasowe maseczki.
 3. Uczniowie przebywają w maseczkach:
  a) Podczas wejścia do szkoły, przebierania się w szatni, aż do momentu zajęcia miejsca w swojej ławce w klasie.
  b) Podczas wyjścia ze szkoły.
  c) Podczas przerw i podczas przemieszczania się w budynku szkoły.
 4. Podczas przerw plac zabaw jest wyłączony z użytkowania.
 5. Wszystkie lekcje, oprócz zajęć komputerowych, odbywają się w macierzystej sali lekcyjnej.
 6. Podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i materiałów.
 7. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły żadnych rzeczy z domu (np. zabawki, gadżety itp.).
 8. Strój na zajęcia WF przynoszony jest każdorazowo na zajęcia ruchowe.
 9. Uczniowie spędzają przerwy w pobliżu swojej klasy w maseczkach lub na dziedzińcu szkoły – bez maseczek.
 10. Uczniowie przemieszczają się w szkole tylko do WC, biblioteki, świetlicy oraz do stołówki szkolnej.
 11. W świetlicy szkolnej uczniowie przebywają bez maseczek.
 12. Rodzic, który odbiera dziecko ze świetlicy musi mieć założoną maseczkę.
 13. W razie sprzyjającej pogody uczniowie klas I – III spędzają przerwy na świeżym powietrzu po 2, 3 i 4 lekcji.
 14. Podczas przerw uczniowie klas I – III przebywają na dziedzińcu szkoły. Schodzą na dziedziniec szkoły boczną klatką schodową.
 15. Nauczyciel może regulować czas przerw dla swojej klasy.
 16. Sale lekcyjne wietrzone są na bieżąco.

KLASY IV  – VIII

 1. Uczniowie przebywają w maseczkach:
  a) podczas wejścia do szkoły, przebierania się w szatni, aż do momentu zajęcia miejsca w swojej ławce w klasie;
  b)wyjścia ze szkoły;
  c)podczas przerw i podczas przemieszczania się w budynku szkoły.
 2. Obowiązkowo każdy uczeń ma 2 zapasowe maseczki w swojej szafce szkolnej.
 3. Wszystkie lekcje, oprócz zajęć komputerowych, zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć świetlicowych odbywają się w wyznaczonej danej klasie sali lekcyjnej. Uczniowie udają się na te zajęcia po dzwonku na lekcję.
 4. Uczniowie zajmują miejsca w sali lekcyjnej przypisane do nich przez cały czas trwania lekcji. Obowiązuje bezwzględny zakaz zmieniania miejsc.
 5. Podczas zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i materiałów.
 6. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły żadnych rzeczy z domu (np. zabawki, gadżety itp.).
 7. Strój po każdych zajęciach wychowania fizycznego uczeń zabiera do domu i na następne zajęcia przynosi świeżo uprany.
 8. Uczniowie spędzają przerwy w pobliżu swojej klasy w maseczkach lub na dziedzińcu szkoły – bez maseczek.
 9. Uczniowie spożywający drugie śniadanie nie przemieszczają się na korytarzu szkolnym.
 10. W razie sprzyjającej pogody uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu.
 11. Sale lekcyjne wietrzone są na bieżąco.

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA OBIADÓW ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Harmonogram spożywania obiadów przez uczniów:
  klasy I – IV o godz. 11:25
  klasy V – VIII o godz.: 12:30
 2. Świetlica szkolna:
  – uczniowie wchodzą do szkoły i do świetlicy sami- bez towarzystwa rodziców.
  – uczniowie po zdezynfekowaniu rąk i sprawdzeniu obecności ściągają maseczki;
  – osoba odbierająca dziecko przestrzega reżimu sanitarnego