Prace plastyczne uczniów kl. III a wykonane podczas pracy zdalnej

Galeria prac