Za nami II etap Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla pierwszoklasistów „Spotkanie z Panem Julianem i Panią Wandą”.

I etap konkursu (eliminacje klasowe) odbył się 22 kwietnia. Drugi etap, w formie uroczystej, miał miejsce w piątek, 6 maja, w auli naszej placówki.

Celem głównym konkursu było okazanie szacunku do polskiej twórczości, polskich poetów – nawiązanie do Szkolnej Innowacji „Mały Kompas Moralny”. Uczniowie klas pierwszych w ramach powyższej innowacji przez cały rok szkolny realizowali zadania związane z wartością wyższą, uniwersalną, jaką jest „szacunek” w szeroko rozumianym znaczeniu.

Komisja Konkursowa (w składzie: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – Pani Joanna Rozmus-Cader, Zastępca Dyrektora Placówki – Pani Beata Jurczyga, szkolny logopeda – Pani Aleksandra Śliwka) wyłoniła 3 laureatów.

Pierwsze miejsce zdobyli ex aequo Mateusz Pławecki z klasy Ib oraz Radosław Jurczyga z klasy Ia. Drugie miejsce zajął Oliwier Drobik z klasy Ia.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy za wspaniałe występy wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękujemy również szanownemu jury – podjęcie decyzji nie należało do najłatwiejszych zadań. Mamy w szkole wielu utalentowanych uczniów.

Organizatorzy tego jakże ważnego dla pierwszoklasistów wydarzenia zadbali o odpowiedni wystrój, miłą atmosferę, atrakcje, nagrody dla uczestników oraz słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci z klas pierwszych. Za pomoc w sfinansowaniu nagród konkursowych dziękujemy Radzie Rodziców.

Galeria zdjęć