Te jakże wymowne słowa stały się mottem do charyzmatycznego występu wokalno – tanecznego
w wykonaniu gości z Ukrainy, którzy 13 listopada br. przedstawili słowem, ruchem scenicznym piękno Polski, jak i Ukrainy.
Nawiązując do tradycji kawalerii, przywołali  i uświetnili ułańskie karty historii naszej Ojczyzny.
Społeczność szkolna gromkimi brawami podziękowała dzieciom za niezwykłą lekcję z przeszłości.

Zostały tylko ślady podków.
Po szable już nie sięgnie dłoń.
I tylko w piersi, tylko w środku
Jest żal, że już nie zarży koń. …”