ZWROTY MATERIAŁÓW WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI

KSIĄŻKI

Wszystkich czytelników prosimy o zwrot książek wypożyczonych z biblioteki (bez podręczników). Zwrotów należy dokonywać w dniach 8 – 10 czerwca.

Książki (zaopatrzone w karteczkę – imię, nazwisko ucznia, klasa) należy zostawiać przy wejściu do szkoły, w kartonie – “BIBLIOTEKA”.

PODRĘCZNIKI

Podręczniki, będące własnością szkoły (bez ćwiczeń) oddajemy według następującego harmonogramu:

  • uczniowie klas 8 – w dniu 19 czerwca – 9.00 – 13.00
  • uczniowie klas 2 i 3 – w dniu 22 czerwca – 9.00 – 13.00
  • uczniowie klas 5 i 6 – w dniu 23 czerwca – 9.00 – 13.00
  • klasy 1, 4 i 7 – zatrzymują podręczniki w domu do września

Komplety podręczników będą odbierane, sprawdzane i spisywane przy wejściu do szkoły. Przypominam, że (zgodnie z regulaminem) każdy podręcznik musi być podpisany (imię, nazwisko, klasa), pozbawiony plastikowej okładki. Wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć a uszkodzenia naprawić.  Podręcznik zniszczony lub zgubiony należy odkupić.

Osoby dostarczające podręczniki do szkoły muszą mieć założone maseczki, a po wejściu do szkoły zdezynfekować ręce (płyn będzie dostępny przy wejściu). Należy również zapoznać się z Procedurami bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie, dostępnymi na stronie internetowej szkoły.