Zakończyliśmy pierwszy etap VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!

Uczniowie, którzy zdobyli 5 sprawności (poprawnie rozwiązali 5 testów), mogą wziąć udział
w półfinale.

Testy półfinałowe dla wszystkich kategorii wiekowych szkoła otrzyma od głównego organizatora konkursu.

Etap półfinałowy zostanie przeprowadzony w szkole, w dniu 14 marca 2024r., o godzinie 9:00

Uczniowie będą uzupełniać arkusze testowe indywidualnie, bez udziału rodziców,
bez dostępu do książek konkursowych. Czas przewidziany na rozwiązanie testu – 30 min.

Pytania testowe będą dotyczyć wyłącznie treści książek konkursowych.

Test półfinałowy będzie się mieścił na dwóch stronach A4. Będzie się składał z 32 pytań
(dotyczy wszystkich kategorii wiekowych). Za poprawnie rozwiązany test uczestnik będzie mógł uzyskać 100 punktów.

Rodzaje zadań zawartych w teście półfinałowym:

Pytania jednokrotnego wyboru (5 pytań – zaznaczenie jednej odpowiedzi od A do D).
Pytania wielokrotnego wyboru (5 pytań – zaznaczenie dwóch odpowiedzi od A do D).
Pytania z kategorii: imiona, nazwy, czyje to słowa, ile było czegoś (7 pytań).
Krzyżówka z hasłem.
Wskaż 3 prawidłowe, pasujące odpowiedzi na zadane pytanie.
Uzupełnij zdania prawidłowym wyrazem (5 zdań).
Zaznacz: Prawda lub Fałsz (6 pytań).
Uporządkuj wydarzenia według kolejności.
Pytanie otwarte (odpowiedz na pytanie).

            Po przeprowadzeniu konkursu, zespół koordynatorek szkolnych na podstawie kluczy testowych otrzymanych od oragnizatora, dokona punktacji i wyłoni uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki (nie niższe niż 80% prawidłowych odpowiedzi).
Do kolejnego etapu mogą przejść po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej.
Jeśli zwycięskich testów w danej kategorii będzie więcej, Komitet Organizacyjny Konkursu przewiduje dogrywkę (w późniejszym terminie).

Literatura półfinałowa:

Kategoria 1-3 – Julita Grodek: “Mania – dziewczyna inna niż wszystkie”;

Kategoria 4-6 – Joanna Olech: “Dynastia Miziołków”;

Kategoria 7-8 – Barbara Kosmowska: “Obronić królową”.