Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych            1 września 2022

Zimowa przerwa świąteczna                                      23 31 grudnia 2022

Zakończenie I półrocza                                                         13 stycznia 2023

Ferie zimowe                                                                 16 – 29 stycznia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna                                     6 11 kwietnia 2023

Egzamin ósmoklasisty                                                      23 25 maja 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych          23 czerwca 2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2022 (poniedziałek)

2 maja 2023 (wtorek)

23 25 maja 2023 (egzamin ósmoklasisty)

9 czerwca 2023 (piątek)

20 czerwca 2023 (wtorek)