Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych            4 września 2023

Zimowa przerwa świąteczna                                      23 31 grudnia 2023

Zakończenie I półrocza                                                         26 stycznia 2024

Ferie zimowe                                                           29 stycznia – 11 luty 2024

Wiosenna przerwa świąteczna                       28 marca 2 kwietnia 2024

Egzamin ósmoklasisty                                                      14 16 maja 2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych          21 czerwca 2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13 października 2023 (piątek)

2 maja 2024 (czwartek)

14 16 maja 2024 (egzamin ósmoklasisty)

17 maja 2024 (piątek)

31 maja 2024 (piątek)

18 czerwca 2024 (wtorek)