Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący RR: p. Wojciech Jaromin

Zastępca: p. Joanna Śróbka

Skarbnik, Sekretarz: p. Monika Piszczek

Numer konta Rady Rodziców ZSP:

 29844800040037975730000001  Bank Spółdzielczy
w Pszczynie.

Składka na RR w Roku Szkolnym 2023/2024:

50 zł na pierwsze dziecko i 30 zł na każde następne