Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący RR: p. Leszek Szwarc

Zastępca: p. Monika Szczotka

Skarbnik: p. Katarzyna Drobik

Numer konta Rady Rodziców ZSP:

 29844800040037975730000001  Bank Spółdzielczy w Pszczynie.

Składka na RR w Roku Szkolnym 2022/2023:

50 zł na pierwsze dziecko i 30 zł na każde następne