Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie – rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca RR: p. Karolina Serti-Basiaga

Zastępca: p. Gierek Magdalena

Skarbnik: p. Katarzyna Drobik

Sekretarz: p. Justyna Piec

Numer konta Rady Rodziców ZSP:

 29844800040037975730000001  Bank Spółdzielczy w Pszczynie.

Składka na RR w Roku Szkolnym 2020/2021:

50 zł na pierwsze dziecko i 30 zł na każde następne