Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie- Rok Szkolny 2018/2019

Przewodnicząca RR: p. Katarzyna Walecka

Zastępca: p. Krzysztof Duda

Skarbnik: p. Joanna Wrzeszcz

Sekretarz: p. Agnieszka Gamża

Komisja rewizyjna:

p. Ewa Janecka, p. Sonja Pająk-Skrobol, p. Tomasz Skura

członkowie Rady Rodziców:

p. Małgorzata Czyżewska, p. Ewa Drobik, p. Aneta Gaża, p. Bożena Grząba, p. Małgorzata Jakubik, p. Katarzyna Kałamała, p. Joanna Koczy, p. Agnieszka Kowalczyk-Skęczek, p. Beata Marekwia, p. Monika Mazur, p. Jerzy Pistelok, p. Sylwia Pitry, p. Joanna Przygrodzka

 

Numer konta Rady Rodziców SP3:

 29844800040037975730000001  Bank Spółdzielczy w Pszczynie.

Składka na RR w Roku Szkolnym 2018/2019:

50 zł na każde dziecko