STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO tekst ujednolicony_2

STATUT-SP3 tekst ujednolicony 4.doc

Plan pracy szkoły podstawowej 2022/2023

Kalendarz-roku-szkolnego-2021-2022

Kalendarz imprez, uroczystości i konkursów 2022/2023

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  3 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników 2022/2023

Plan zebrań i konsultacji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW