STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO tekst ujednolicony_2

STATUT-SP3 tekst ujednolicony 3

PLAN PRACY SZKOŁY

Kalendarz-roku-szkolnego-2021-2022

KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I KONKURSÓW 2021-2022

Szkolny-zestaw-programów-2021-22

Plan zebrań i konsultacji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW