Ubezpieczenie uczniów SP3 w Roku Szkolnym 2023/2024

Proponowane ubezpieczenie NNW, które zostało wybrane przez Radę Rodziców.

Rada Rodziców wybrała warunki ubezpieczenia w dwóch towarzystwach ubezpieczeniowych: PZU oraz Hestia. Państwo decydujecie, w którym towarzystwie ubezpieczycie swoje dzieci.

Przypominamy, że ubezpieczenie jest dobrowolne.

PŁATNOŚĆ SKŁADKI – PROSIMY O WPŁACANIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI:
Hestia – do 15.10.2023 r.,
PZU – do 30.09.2023 r.

Carbo Asecura S.A. ul. Żorska 10; 43-200 Pszczyna.
Numer konta: 56 1090 1652 0000 0001 4504 9932

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka; klasa; ZSP Pszczyna

W razie pytań proszę o kontakt z agentem:

Natalia Prończuk
Broker Ubezpieczeniowy
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10
kom. 534 92 02 26
nataliap@cabroker.pl
www.cabroker.pl

Poniżej znajdziecie Państwo ogólne warunki ubezpieczenia i inne informacje z wybranej przezRR opcji ubezpieczenia.

 Ulotka NNW Hestia_SP_ZSP
Broszura_ PZU_ZSP