klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

PSO-z-geografii

Kryteria wymagań ogólnych na poszczególne oceny z historii w klasach IV-VIII

WYMAGANIA PROGRAMOWE WF

Rozkład-materiału-wdż