Szanowni rodzice, drodzy uczniowie!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 13 maja 2024 r.
Rekrutacja elektroniczna: slaskie.edu.com.pl

Najważniejsze informacje

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej i o zaświadczenie o wyniku ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. (przedłożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty).
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 lipca 2024 r.
  • W terminie od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 19 lipca 2024 r.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie umieszczone są wszystkie informacje dotyczące rekrutacji

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/