Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:
E8 – Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
E8 – Zasady przeprowadzania egzaminu
E8 – Zasady podczas egzaminu
E8 – Komunikat o przyborach

 

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne (film)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki (film)

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego (film)