I. REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PSZCZYNIE

 1. REGULAMIN WYCIECZEK
 2. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE PRZERW
 3. REGULAMIN ŚWIETLICY SP3
 4. OMNIBUS SP3
 5. REGULAMIN BIBLIOTEKI
 6. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
 7. SZKOLNY REGULAMIN PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN
 8. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
 9. REGULAMNI KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 10. REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
 11. REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
 12. REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
 13. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
 14. REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
 15. REGULAMIN POCZTU SZTANDAROWEGO
 16. REGULAMIN-PRZYZNAWANIA-STYPENDIUM

II. PROCEDURY- SYTUACJE KRYZYSOWE