Joanna Rozmus-Cader

Beata Jurczyga
Kowalska Ewa

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor
Wicedyrektor, geografia

Lisiecka Aneta Psycholog
Żołnierczyk Katarzyna Biblioteka
Agata Swadźba-Trembla Nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
Kowalska Ewa Małgorzata Historia
Sobczak Justyna

Kubica-Pękała Katarzyna

Język angielski
Smołka Aleksandra

Kudła Monika

Równicka-Durajczyk Iwona

Język polski
KarczKrzysztof

Danielczyk Jadwiga

Muzyka, Plastyka
Jurczyga Lucyna

Rozmus Katarzyna

Chlipała Beata

Matematyka
Kamińska Danuta

Blacha Adela

Technika, świetlica

Świetlica

Spiączka Aleksandra Chemia
Kubica Maria Przyroda
Moric Anna Doradca zawodowy
Miga Wioleta
Ciszewska Magdalena
N. wspomagający, zaj. rewalidacyjne

Pedagog

Mrozik Celina

Pastuszka Agnieszka

Szymczak Izabela

Böhm Beata

Szary Małgorzata

Mazurkiewicz Ewa

Szewczuk Magdalena

Edukacja wczesnoszkolna
Czerwieńska Ilona Fizyka
Ochman Dawid
Twardzik Edyta

Skirtun Dominika

Wychowanie fizyczne

Rehabilitacja

Chlipała Beata Informatyka
Skierś Anna Biologia
Soloch-Kwaśny Barbara
Krawczyk Beata
Religia
Religia
Stalmach Małgorzata


Śliwka Aleksandra


Barbara Jarosz


Matula Elżbieta

 


Język niemiecki


Logopeda


Wiedza o społ., Wychowanie rodzinne


Język francuski