STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO tekst ujednolicony_2