STATUT-ZESPOŁU-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

STATUT-ZESPOŁU-SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO tekst ujednolicony