Rok szkolny 2023/2024

OGŁOSZENIE

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki głosowania na najlepszy projekt zgłoszony przez uczniów
do Programu „Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski 2024″, które odbyło się w naszej szkole
w dniu 15 kwietnia 2024 roku. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni uczniowie klas I-VIII,
a oto wyniki:

Projekt „Kącik czytelniczo-rekreacyjny” otrzymał 16 głosów.
Projekt „Badminton w naszej szkole” uzyskał 49 głosów.
Projekt „Przyjazny dzwonek” zdobył 75 głosów.
Projekt „Klasa pod chmurką” zebrał 70 głosów.
Projekt „Renowacja boiska szkolnego” zdobył 95 głosów i tym samym zwyciężył.

Nasza szkoła otrzyma środki na wygrany projekt w maksymalnej wysokości do 5.000,00 złotych. Program finansowany jest przez Gminę Pszczyna.

„Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski” to nie tylko inicjatywa finansowa, ale przede wszystkim program edukacyjny. Jest to doskonała okazja do nauki aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez program, młodzież uczy się postaw obywatelskich, poznaje mechanizmy partycypacji społecznej oraz aktywnie angażuje się w diagnozę i reagowanie na potrzeby środowiska szkolnego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom zaangażowania i pomysłowości, która przyczyniła się do wyłonienia tak wartościowych projektów. Dziękujemy również Gminie Pszczyna za wsparcie realizacji programu.

Z niecierpliwością czekamy na realizację wybranego projektu i mamy nadzieję,
że przyczyni się on do jeszcze lepszego funkcjonowania naszej szkoły.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły

Końcem marca br. wpłynęło siedem projektów uczniowskich poddanych weryfikacji przez szkolną komisję. Po analizie pięć projektów otrzymało pozytywną opinię oraz dopuszczono je do głosowania uczniowskiego, które odbędzie się do dn.19.04.2024 r.
Przedstawiamy zaakceptowane propozycje:

1. Kącik czytelniczo – rekreacyjny.
2. Badminton w naszej szkole.
3. Przyjazny dzwonek.
4. Renowacja boiska szkolnego.
5. Klasa pod chmurką.

Projekt z największą ilością głosów zostanie zrealizowany do dn.01.09.2024 r.


Nasza Szkoła kolejny raz bierze udział w programie Pszczyński Szkolny Budżet Obywatelski. PSBO ma przybliżyć młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują.

Cele i założenia programu:

1. popularyzowanie zagadnień związanych z budżetem partycypacyjnym i szkolnym budżetem obywatelskim,
2. wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej oraz integracji wśród dzieci i młodzieży,
3. rozwijanie kompetencji w zakresie działań obywatelskich i społecznych,
4. promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości,
5. inspirowanie do podjęcia działań na rzecz szkoły,
6. rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, finansów i planowania.

Harmonogram działań:

1.    Przeprowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych dotyczących Programu Szkolny Budżet Obywatelski  do dnia 1 marca 2024 r.

2.  Powołanie Szkolnej Komisji.

2. Zgłaszanie przez uczniów Projektów w Szkole – do 27 marca 2024 r.
Projekty zgłaszane są na specjalnym formularzu – FORMULARZ PROJEKTU

3. Ocena Projektów przez Szkolną Komisję – do 12 kwietnia 2024 r.

4. Głosowanie szkolne – od 15 do 19 kwietnia 2024 r.

5. Przekazanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie przez dyrektorów Szkół list zwycięskich Projektówdo 26 kwietnia 2024 r.

6. Realizacja zwycięskich Projektów od 6 maja do 31 sierpnia 2024 r.

Na realizację Projektu Szkoła może otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości do 5000 zł.

Szkolny budżet partycypacyjny to przykład edukacji obywatelskiej. Pokazuje młodym ludziom, że mogą mieć realny wpływ na najbliższe otoczenie – proponować swoje pomysły, przekonywać do nich innych, wnioskować, planować i realizować.

Rok szkolny 2022/2023