21 kwietnia br. zostało zakończone głosowanie wśród uczniów klas I – VIII  na projekt Pszczyńskiego Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Szkolna komisja w składzie:
Joanna Rozmus – Cader – dyrektor szkoły
Joanna Pietryja – nauczyciel
Aleksandra Smołka – nauczyciel, opiekun Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Drobik – Rada Rodziców
Jadwiga Sadza – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
podliczyła głosy w wyniku czego:
1. Projekt “Kącika relaksacyjnego” uzyskał 242 głosy
2. Projekt “Stół do gry w piłkarzyki” uzyskało 32 głosy.
Łącznie w głosowaniu wzięło udział 302 uczniów, w tym 14 głosów nieważnych.
W związku z powyższym największą ilość głosów zdobył projekt nr 1 – “Kącik relaksacyjny”

Od poniedziałku 17 kwietnia trwa w naszej szkole głosowanie na wybrany projekt.
Każdy uczeń może oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt.
Z niecierpliwością wszyscy czekają na wyniki.
Galeria zdjęć

Lista projektów dopuszczonych do kolejnego etapu – głosowania;

1. Kącik strefy ciszy i komfortujego celem jest poprawa komfortu spędzania wolnego czasu, przerw w ciszy i pełnym relaksie. Zostaną zakupione różnokolorowe pufy, hamaki, fotele hawajskie. Podłoga zostanie wyłożona puzzlami piankowymi. Jedna ściana udekorowana fototapetą, druga  zaś będzie pomalowana farbą tablicową. Tutaj uczniowie będą mogli  w spokoju porozmawiać z kolegami lub koleżankami; przygotować się zajęć lub w pełni wyciszyć się. Szacunkowy koszt – 5000 zł
2. Sportowy korytarzcelem tego projektu jest zakup dużego stołu do piłkarzyków. Tutaj będzie można spędzić przerwy i wolny czas na sportowo. Można będzie przeprowadzić międzyklasowy turniej piłkarzyków o puchar Dyrektora Szkoły . Szacunkowy koszt – 3000 zł.
Komisja weryfikująca projekty w składzie;
Joanna Rozmus – Cader – dyrektor szkoły
Joanna Pietryja  – nauczyciel 
Aleksandra Smołka – nauczyciel, opiekun Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Drobik – Rada Rodziców
Jadwiga Sadza – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

Nasza Szkoła bierze udział w kampanii edukacyjnej Szkolny Budżet Obywatelski. SBO ma przybliżyć młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują.

Cele i założenia kampanii:

1. popularyzowanie zagadnień związanych z budżetem partycypacyjnym i szkolnym budżetem obywatelskim,
2. wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży,
3. rozwijanie kompetencji w zakresie działań obywatelskich i społecznych,
4. promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości,
5. inspirowanie do podjęcia działań na rzecz szkoły,
6. rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, finansów i planowania.

Harmonogram działań:
1.    Przeprowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych dotyczących Programu Szkolne budżety obywatelskie – kampania edukacyjna  – do dnia 8 marca 2023 r.

Zgodnie z planem do 8 marca wszyscy uczniowie zostali zapoznani z celami i założeniami kampanii.

2.  Powołanie szkolnej Komisji
2. Zgłaszanie przez uczniów Projektów w danej Szkole – do 29 marca 2023 r.,
3. Ocena Projektów przez Szkolną Komisję – do 14 kwietnia br.
4. Głosowanie szkolne – od 17 do 21 kwietnia 2023 r.,
5. Przekazanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie przez dyrektorów Szkół list zwycięskich Projektów – do 28 kwietnia 2023 r.,
6. Realizacja zwycięskich Projektów od 8 maja do 31 sierpnia 2023 r.

Szkolny budżet partycypacyjny to przykład edukacji obywatelskiej. Pokazuje młodym ludziom, że mogą mieć realny wpływ na najbliższe otoczenie – proponować swoje pomysły, przekonywać do nich innych, wnioskować, planować i realizować.

Galeria zdjęć