Rada Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

Aleksandra Smołka- opiekun

Justyna Sobczak- opiekun

Przewodnicząca: Jadwiga Sadza kl. 8a

Zastępca: Karol Tatoj kl. 8b

Sekretarz: Łukasz Zaczyński kl. 7a

Amelia Gandyk kl. 6a

Lena Komraus kl. 6a

Karolina Koczy kl. 5a

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021-2022