Rada Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Aleksandra Smołka- opiekun

Justyna Sobczak- opiekun

Przewodnicząca: Martyna Machoń

Zastępca: Zofia Zając

Sekretarze: Emilia Pławecka i Patryk Sojka

Skarbnik: Julia Mulawa

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego