Rada Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

Katarzyna Drobik – opiekun

Grzegorz Suchanek – opiekun

Przewodnicząca:  Alicja Gazda kl. VI b

Zastępca:  Stanisław Dajka kl. VI a

Sekretarz:  Bartłomiej Śróbka kl.VI b

Karolina Koczy kl. VI a

Julia Jarecka kl. VI b

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2023/2024