ROK SZKOLNY 2021/2022
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie
Lista-dzieci-zakwalifikowanych-i-niezakwalifikowanych
Publikacja list jest obowiązkowa na podstawie §11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-. Cyt. „W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Zasady i terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021:

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny nr SG.0050.1076.2021 – Terminy rekrutacji

Uchwała -kryteria rekrutacji do kl. I szkół podstawowych

Obwody i sieć szkół podstawowych

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

 

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat: zarządzenie o terminach rekrutacji, uchwały o kryteriach rekrutacji, uchwały o sieci szkół i przedszkoli oraz zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

BIP – Urząd Miejski w Pszczynie


Lista dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
Lista