KAMPANIA INFORMACYJNA – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zasady i terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025:

Zarządzenie Burmistrza Nr SG.0050.2672.2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

ZGŁOSZENIE

11.03.2024 r. udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkoły.

12.03.2024 r. od godz. 08:00 – 18.04.2024 r. do godz. 20:00  rejestracja w systemie zgłoszeń do klasy pierwszej.

https://sp-pszczyna.nabory.pl/

 

12.03.2024 r.  – 19.04.2024 r. do godz. 15:00 złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS I

 12.03.2024 r. od godz. 08:00 – 18.04.2024 r. do godz. 20:00  rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 12.03.2024 r.  – 19.04.2024 r. do godz. 15:00 złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

26.04.2024 r. godz. 13.00 opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

06.05.2024 r. – 09.05.2024 r. do godz. 15.00 złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

10.05.2024 r. godz. 13.00 opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS I 

10.06.2024 r. godz. 15.00 opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

10.06.2024 r. – 13.06.2024 r. do godz. 20.00 rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

Rekrutacja uzupełniająca

 

10.06.2024 r. – 14.06.2024 r. do godz. 15.00  złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

18.06.2024 r. godz. 13.00 opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18.06.2024 r. – 20.06.2024 r. do godz. 15.00 złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

21.06.2024 r. godz. 13.00 opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat: zarządzenia o terminach rekrutacji, uchwały o kryteriach rekrutacji, obwody i sieć szkół podstawowych.

BIP – Urząd Miejski w Pszczynie


 WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY I