WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY I

Zasady i terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023:

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.1548.2022 – TERMINY REKRUTACJI – załącznik nr 2

Uchwała -kryteria rekrutacji do kl. I szkół podstawowych

Obwody i sieć szkół podstawowych

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat: zarządzenie o terminach rekrutacji, uchwały o kryteriach rekrutacji, uchwały o sieci szkół i przedszkoli oraz zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

BIP – Urząd Miejski w Pszczynie

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/