WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY I

Zasady i terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025:

Zarządzenie Burmistrza Nr SG.0050.2672.2024 z dnia 31 stycznia 2024r.

ZGŁOSZENIE

11.03.2024 r. udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkoły.

12.03.2024 r. od godz. 08:00 – 18.04.2024 r. do godz. 20:00  rejestracja w systemie zgłoszeń do klasy pierwszej..

12.03.2024 r.  – 19.04.2024 r. do godz. 15:00 złożenie w szkole obwodowej zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS I

 12.03.2024 r. od godz. 08:00 – 18.04.2024 r. do godz. 20:00  rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 12.03.2024 r.  – 19.04.2024 r. do godz. 15:00 złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

Na stronach BIP Pszczyny znajdą Państwo informacje na temat: zarządzenia o terminach rekrutacji, uchwały o kryteriach rekrutacji, obwody i sieć szkół podstawowych.

BIP – Urząd Miejski w Pszczynie

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA:

https://sp-pszczyna.nabory.pl/