Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców, dzieci i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej 

Instytucje wspierające Pszczyna
Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_