„Poczułem, że piękna nie należy przeżywać, że pięknem należy żyć.
                                                         Piękno musi być jak powietrze – potrzebne i nieuświadamialne,
póki jest.

                                                   Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze”

 Szkolny Konkurs Plastyczny
pt. „Twórczość Melchiora Wańkowicza
oczami młodego odbiorcy”

Organizatorki konkursu: p. Katarzyna Drobik, p. Iwona Równicka – Durajczyk,
p. Monika Kudła.

Cele konkursu:

– uświetnienie obchodów Roku 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza przez społeczność szkolną,

– zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnacji ojczystego języka słowem malowane,

– doskonalenie umiejętności humanistycznych,

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży.

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej z twórczością Melchiora Wańkowicza.
 3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w dowolnej technice.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci.
 5. Każdy uczestnik konkursu może wykonać maksymalnie jedną pracę.
 6. Praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy wg wzoru:
  imię i nazwisko wykonawcy pracy, klasa, imię i nazwisko wychowawcy klasy.
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć do sal polonistycznych ( sala 32, 34, 4) do dnia  25 stycznia 2024 roku.
 8. Ocenie podlegać będzie: zgodność prac z tematem, dobór środków i techniki, oryginalność prac oraz estetyka wykonania.
 9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 10. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani
  w terminie późniejszym.

 Czekamy na Wasze prace!