,,Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża otworzył tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze jako ten Włoch,
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze; Świat mu – to proch!…’’

                            Juliusz Słowacki

16 października mija 43. rocznica wyboru Patrona Naszej Szkoły na Papieża.

,,Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi!’’    

Ta najbardziej znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z Jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas Mszy świętej na placu Św. Piotra w Rzymie inaugurującej Jego pontyfikat.

Niech słowa Patrona Naszej Szkoły towarzyszą nam w naszej nauce i pracy.

Magdalena Szewczuk, Joanna Pietryja, Beata Krawczyk, Barbara Soloch-Kwaśny