AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2022

Hasło: „Wszystkie śmieci są nasze”

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Nasza Ziemia.

Zaplanowaliśmy:

– sprzątanie terenu wokół szkoły w dniach 16-23 września 2022 r.,

– sprzątanie świata w górach (Magurka Wilkowicka, 5 października 2022 r. we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – klasy 4b, 5a, 5b).