Konkurs dla uczniów klas I-III

„Ulubiony bohater literacki”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-literackim organizowanym przez Miejsko-Powiatową Biblioteka Publiczną w Pszczynie filię nr 5 (ul. Staromiejska 43).

Prace można dostarczyć do Biblioteki Miejskiej lub przekazać p. Danucie Kamińskiej (świetlica lub gabinet pedagoga).

 

REGULAMIN KONKURSU „ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

 1. Organizatorem konkursu jest Filia nr 5 MPBP w Pszczynie.
 2. Czas trwania konkursu – 26.04.2021r. – 24.05.2021r.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie.
 4. Zadaniem konkursowym jest namalowanie, stworzenie dowolną techniką swojego ulubionego bohatera książki (format A4) i krótkie uzasadnienie swojego wyboru
  (2-5 zdań).
 5. Cele konkursu:
 • Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
 • Promocja biblioteki w lokalnym środowisku.
 • Pogłębianie zainteresowań czytelniczych dzieci.
 • Rozwój umiejętności plastycznych.
 • Kształtowanie dziecięcej wyobraźni.
 1. Prace należy oddać do Filii nr 5 MPBP w Pszczynie ul. Staromiejska 43 w godzinach pracy biblioteki, do dnia 24.05 (włącznie).
 2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • Walory plastyczne (umiejętności plastyczne, technika plastyczna, estetyka pracy).
 • Kreatywność, oryginalność oraz pomysłowość pracy- skala ocen 0-5 punktów.
 • Poprawność i sprawność językowa.
 • Samodzielność wykonania.
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 10 czerwca.
 2. O wynikach i ilości nagród zdecyduje jury, w skład którego wejdą: instruktor MPBP w Pszczynie oraz dyrektor MPBP w Pszczynie.
 1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.
 2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dodatkową ocenę z plastyki i/lub z edukacji wczesnoszkolnej w zależności od decyzji wychowawcy klasy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.