Wychowawczynie klas pierwszych ogłaszają konkurs dla klas I-III na najciekawszą ozdobę świąteczną

  1. Do konkursu przystępują osoby chętne z klas II i klas III. Bardzo liczymy na udział wszystkich uczniów z klas I.
  2. Prace konkursowe składamy u wychowawcy swojej klasy.
  3. Termin oddawania prac mija 1 grudnia 2021r.
  4. Wymagania, które należy spełnić:

– praca przestrzenna,

– dowolne wymiary (mieszczące się na choince),

– technika pracy dowolna,

– dowolny kształt/wzór,

– prosimy o prace w kolorach: złotym, czerwonym, złoto-czerwonym.

  1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych – klasy I, II oraz III.
  2. Przewidujemy drobne nagrody rzeczowe za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej (3 nagrody w klasach pierwszych, 3 w klasach drugich, 3 w klasach trzecich).
  3. Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony pozytywnym wpisem do dziennika (oceną z zachowania) oraz dodatkową oceną z edukacji plastyczno-technicznej.

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów z klas I-III do wzięcia udziału w świątecznym konkursie. Wszystkie prace będzie można podziwiać od 6 grudnia na korytarzu szkolnym.

Dziękujemy.

Wychowawczynie klas pierwszych – Joanna Pietryja, Magdalena Szewczuk