W minioną środę, 23.01.2019 r., odbyło się zebranie rodziców, na którym mogliśmy przybliżyć projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, w którym bierzemy udział. Spotkanie to, połączone z akcją plakatową, jest jednym z wielu etapów, które będą realizowane w ramach projektu.

Dlaczego taka akcja?

Niestety! – aż 36 polskich miast znajduje się na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej !

Pszczyna, znajduje się na niechlubnym, 6 miejscu !

 • Benzo(a)piren – jeden z parametrów oceny jakości powietrza – jest silnie rakotwórczą substancją, a jego norma w Polsce jest kilkunastokrotnie przekroczona !
 • Już po 5 minutach oddychania zanieczyszczonym powietrzem, cząstki zawieszone w powietrzu przenikają bezpośrednio z płuc do krwi, wpływając na:
 • Wzrost liczby zgonów w związku z chorobami układu oddechowego i krążenia
 • Większą liczbą zachorowań na astmę, osłabienie czynności płuc i inne reakcje układu oddechowego…
 • Polskie normy dla PM10:
  • wartość dobowa: 50mikrogram/m3 – norma
  • wartość dobowa: 200 mikrogram/m3 – poziom informacyjny
  • wartość dobowa: 300 mikrogram/m3 – poziom alarmowy

Przy czym, np.: w Paryżu poziom alarmowy wynosi 80 mikrogram/m3!!!

My, społeczność szkolna, dostrzegamy problem, nie godzimy się na taki stan rzeczy i postanawiamy podjąć działania; by prawa człowieka, które mówią o życiu w czystym środowisku nie były tylko frazesem, a rzeczywistością!