Młodzież klas ósmych po raz kolejny uczestniczyła w popołudniowych warsztatach zorganizowanych przez nauczycieli uczących języka polskiego w tych oddziałach. Głównym celem było poszerzenia ich wiedzy z lingwistyki, literatury polskiej oraz światowej.

Tematem przewodnim innowacji pedagogicznej są „Pisemne formy wypowiedzi”. Tym razem uczniowie ćwiczyli umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi oraz pism użytkowych.

Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego uczniów, zadania wpływające na poprawność gramatyczną oraz na bogactwo używanych konstrukcji składniowych, ćwiczenia pozwalające młodym budować coraz dłuższe, bardziej przejrzyste i spoiste wypowiedzi to jedne z aspektów tych spotkań z językiem ojczystym.