Sejm ustanowił rok 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza – niepokornego, odważnego, wnikliwego dziennikarza, pisarza  i reportażysty.
Kierował się prawdą i jej służył. Na karty swoich książek przenosił świat wartości wyniesionych
z rodzinnego domu – głosi uchwała.

W uchwale przypomniano, że “Melchior Wańkowicz reportażysta i pisarz był jednym
z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii. Nazywany ojcem reportażu, wypełniał znakomicie to, co składa się na misję dziennikarską: opisując rzetelnie rzeczywistość służyć wspólnocie”.

Również nasza szkoła w ramach obchodów przygotowała kącik literacki poświęcony mistrzowi reportażu, mistrzowi oryginalności i indywidualnego stylu.
Natomiast na lekcjach języka polskiego przybliżono sylwetkę Melchiora Wańkowicza
jako niezwykłego gawędziarza. Jego utwory będące klasyką literatury polskiej na stałe są zamieszczone w wykazie lektur szkolnych.
Styl pisania Kresowiaka z Kałużyc na Białej Rusi jest trudny w odbiorze dla współczesnego pokolenia ze względu na żywiołowy język z dygresyjnością i dykteryjkami.

Mając na uwadze realizację podstawy programowej języka polskiego, ogłoszono również
Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Twórczość Melchiora Wańkowicza oczami młodego odbiorcy”. Organizatorki:
p. Katarzyna Drobik, p. Iwona Równicka – Durajczyk oraz p. Monika Kudła czekają na prace uczniowskie do 25 stycznia br.

„Poczułem, że piękna nie należy przeżywać, że pięknem należy żyć. Piękno musi być jak powietrze – potrzebne i nieuświadamialne, póki jest”.

 Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze” (fragment)