Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym na  kartkę świąteczną.

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna.

Cele konkursu:

Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Rozwijanie wyobraźni,  umiejętności wypowiedzi artystycznej oraz sprawności manualnej.

Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych.

Prezentacja talentów plastycznych.

Promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu.

Warunki uczestnictwa :

Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 14 x 20 (kartka formatu A4, mały blok – złożona na pół).

Kartka może być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów (nie przyklejamy gotowych elementów), bez życzeń w środku (nie będą brane pod uwagę).

Praca powinna być wykonana przez dziecko (rodzic może tylko pomóc)

Termin: do 10 grudnia 2018 r.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

– wychowawcy świetlicy