Informacja dotyczy uczniów oddziału “0” oraz klas pierwszych, trzecich i siódmych.

Rodzice uczniów, po wykonaniu badań bilansowych dzieci w poradniach, mają obowiązek zwrócić karty bilansowe do szkoły (do pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu). Badania bilansowe wykonują wszystkie przychodnie na terenie naszej gminy.

Pielęgniarka Wiesława Kozak