Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! Udaremnij atak! Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Film promocyjny

  1. UWAŻAJ!!!

Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób.
Nigdy nie bądź obojętny.
Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

  1. UCIEKAJ!!!

Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź!
Jeśli możesz – uciekaj!
Nie wracaj na miejsce zdarzenia.
Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

  1. UKRYJ SIĘ!

Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się!
Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

  1. UDAREMNIJ ATAK

Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak!
Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Pamiętaj!

W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich.
W sytuacji zagrożenia telefon służy do wezwania pomocy, nie do rejestracji zdarzeń.
Nie rób zdjęć, nie nagrywaj filmów!

Kampania 4U!  jest dostępna na stronie internetowej

www.4u.tpcoe.gov.pl