Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do realizacji największego w skali kraju ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Współpracując ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie pedagog szkolny, wychowawcy
i pielęgniarka przeprowadzili w klasach 7 i 8 zajęcia na temat zagrożeń i sposobów rozpoznawania zmian na skórze.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w 2018 roku zanotowano około 165 tysięcy nowych rozpoznań nowotworów złośliwych, w tym prawie 3 700 czerniaków skóry. Co więcej codziennie z powodu czerniaka umiera czterech mieszkańców Polski. Nie można również nie pominąć faktu, iż co 10 lat liczba chorych na czerniaka podwaja się, co wprost wynika ze zmiany naszych zachowań: nadmiernego korzystania ze słońca bez właściwej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym oraz nieodpowiedzialnego opalania się w solarium. Zatem zwiększanie wiedzy na temat czerniaka wśród młodzieży
i dorosłych jest tak nadzwyczaj istotne.

Zachęcamy do obejrzenia materiałów edukacyjnych:

https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii